Ga naar de inhoud
Home » Literatuur over hedendaagse tempels

Literatuur over hedendaagse tempels

Ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof. (Leer en Verbonden 109:7)


In 1912 publiceerde de kerk voor het eerst een boek over de tempel. Met foto’s van het interieur nog wel. De aanleiding was dat onbevoegden foto’s van het interieur van de Salt Lake-tempel naar buiten hadden gebracht. Omdat The House of the Lord: A Study of Holy Sanctuaries, Ancient and Modern werd geautoriseerd door het Eerste Presidium en geschreven door een apostel, James E. Talmage, was het een significante publicatie. Vóór die tijd waren er diverse pamfletten in omloop, maar nog nooit een geautoriseerd boek. Herdrukken volgden; een eerstvolgende editie verscheen pas in 1962. Het monumentale werk was jarenlang de standaard en nog steeds. 

Voorzichtig verschenen er ook boeken op eigen titel, zoals Temples of the Most High van Nels B. Lundwall in 1941 en Through Temple Doors van voormalig tempelpresident John K. Edmunds in 1978.

In 1980 volgde apostel Boyd K. Packer met het boek The Holy Temple. Het zou als basis dienen voor een boekje dat de kerk sinds 2002 publiceert, getiteld Voorbereiding op de heilige tempel, en dat aan leden van de kerk wordt gegeven die zich voorbereiden om voor de eerste keer naar de tempel te gaan.

In de jaren ’80 zien we werken als Temples in the Last Days van zeventiger Royden G. Derrick en Temples to Dot the Earth van kerkhistoricus Richard O. Cowan verschijnen.

Parallel aan deze ontwikkeling publiceerden geleerden van de Brigham Young University steeds vaker wetenschappelijke artikelen die gelieerd waren aan de tempel. Dit gebeurde met name vanuit drie faculteiten: Church History and Doctrine, Ancient Scripture en Asian and Near Eastern Languages. Ook is er veel gepubliceerd door het BYU Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship dat uit de Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS) is voortgekomen.

Veel beschikbaar

Vanaf de jaren negentig nam de publicatie van boeken over tempels werkelijk een vlucht. Inmiddels geeft Deseret Book bijvoorbeeld, dat eigendom van de kerk is, bijna jaarlijks een nieuw boek over tempels uit dat door deskundige kerkleden is geschreven en waarbij de heiligheid van het huis des Heren in acht wordt genomen. Tegelijkertijd vergemakkelijkte internet de toegang en aanschaf van deze Engelstalige publicaties.

Google Translator »