Welkom

op deze particuliere website over de Den Haag Nederland Tempel van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
De inwijding van de Den Haag tempel maakt 2002 een uitzonderlijk jaar in de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in de Lage Landen. Deze hedendaagse tempel is een authentiek heiligdom vergelijkbaar met de tabernakel van Mozes of de tempels van Salomo en Herodes.

De oorsprong van tempels

Vaak denkt men bij de eerste tempel aan de tabernakel van Mozes of de tempel van Salomon.

De herstelling in onze tijd

Hoe komt het dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als enige christelijke kerk tempels bouwt?

Architectonische symboliek

“Als ik aan dat gebouw denk, bevat elke steen een preek voor me.”
— J. Golden Kimball

Benieuwd naar het interieur

Voordat een tempel wordt ingewijd, kan iedereen de tempel van binnen bekijken. Daarna bieden sites als deze inzicht.

Wat je altijd al wilde weten

“Als je een andere religie probeert te begrijpen, moet je de aanhangers van die religie vragen.”  — Krister O. Stendahl

Openingstijden

De tempeltuin is overdag altijd voor iedereen toegankelijk, maar net als in Bijbelse tijden is het betreden van de tempel voorwaardelijk.