Ga naar de inhoud
Home » Kennisbank » Artikelen

Artikelen

Hoewel er zorgvuldig naar gestreefd wordt om juiste en verheffende informatie te verstrekken die strookt met de leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze redactionele artikelen geheel bij de individuele auteurs.

Verordeningen

Sommige christelijke tradities gebruiken de term sacramenten om bepaalde gewijde...

Lees verder
Google Translator »