Ga naar de inhoud
Home » Het ‘geheime’ handboek

Het ‘geheime’ handboek

En zie, alle dingen hebben hun gelijkenis, en alle dingen worden geschapen en gemaakt om van Mij te getuigen, zowel dingen die stoffelijk zijn, als dingen die geestelijk zijn. (Mozes 6:63)


Er is symboliek te vinden in letterlijk alles wat betrekking heeft op de tempel. Van het tempelterrein tot de architectuur; van de interne indeling tot de betekenisvolle vloerverhogingen; van de verordeningen die erin plaats vinden tot de kleding die gedragen wordt; van de meubels tot de vloer-, muur- en plafonddecoraties.

Met zoveel multi-facetten-symboliek zou je misschien denken dat ‘Salt Lake’ over een ‘ongepubliceerd’ handboek beschikt waar het allemaal in staat. We dienen ons echter te realiseren dat de kerk niet over een verborgen handboek beschikt waarin alle tempelsymboliek uiteengezet wordt. Zelfs geen allesomvattende uitleg over de tempelverordeningen met uitzondering van wat tijdens de tempelceremonie via de speakers wordt uitgelegd. Of zoals David S. King, voormalig president van de Washington D.C.-tempel, bevestigde: “De kerk heeft geen officiële interpretatie van niet één van de tempelverordeningen, behalve die de verordeningen zelf bevat of die in de Schriften gegeven wordt.”1

Voor alle duidelijkheid: bepaalde zaken staan vast en op schrift. Denk aan verordeningen, kledingvoorschriften en procedures om de wereldwijde uniformiteit te waarborgen. Want “mijn huis is een huis van orde, zegt de Here God, en niet een huis van wanorde.”2 Voor procedures en dergelijke beschikken tempelpresidia dus over een handboek dat van tijd tot aangepast wordt. 

Maar zoals gezegd, geen allesomvattend manuscript over symboliek met een gedetailleerde uitleg. Dat zou ook bijna een contradictio in terminis zijn, want de charme van symbolen is juist dat ze een opzettelijke diepgang, gelaagdheid en verwevenheid bieden. Symbolen zijn immers geen rebussen met een eenduidige oplossing. “Ze worden” echter “door nederige mensen begrepen en prikkelen het verstand van de intelligentste mensen.”3

Een handboek dat voor iedereen toegankelijk is

Iemand grapte eens over kerkelijke handboeken: “het handboek – het best bewaarde geheim in de kerk”. Een herkenbaar fenomeen: niemand leest de handleiding vóór ingebruikname! Maar is er dan nergens een geautoriseerde bron over tempelsymboliek te vinden?

Uiteraard is er zo’n bron. De Schriften! Ouderling W. Grant Bangerter verklaarde: “Er wordt niets in de tempel gezegd of gedaan dat zijn grondslag niet in de Schriften heeft.”4 Ook president Ezra Taft Benson onderwees: “Alles wat we leren in de heilige plaatsen, de tempels, is gebaseerd op de Schriften.”5

Dit fascinerende gegeven biedt heel veel ruimte om iemands begrip van de tempel te vergroten zonder direct over specifieke heilige zaken te spreken. Door uit de Schriften te onderwijzen zal de opmerkzame ontvanger zelf de link naar de tempel kunnen leggen.

Voetnoten

  1. David S. King, Come to the House of the Lord, (Bountiful: Horizon Publishers, 2000), 16.
  2. Leer en Verbonden 132:8.
  3. Russell M. Nelson, “Uw voorbereiding op de tempelzegens,” Liahona, juli 2001, 38.
  4. W. Grant Bangerter, “Waar tempels voor zijn,” De Ster, oktober 1982, 148. [cursivering toegevoegd]
  5. Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft Benson (Salt Lake City: Bookcraft, 1998), 245. [cursivering toegevoegd]
Tags:
Google Translator »