Ga naar de inhoud
Home » Den Haagtempel » Tempelpresidenten

Tempelpresidenten

Tempelpresidenten en hun echtgenotes die als maters dienen worden doorgaans voor drie jaar aan bepaalde HLD tempels door het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toegewezen. Hun belangrijkste taken zijn om de geestelijke toon van de tempel te zetten, toezicht te houden op de uitvoering van heilige ceremoniën en verordeningen daarin, en toezicht te houden op de fysieke faciliteiten. Hoewel instructies en verordeningen in alle tempels hetzelfde zijn, verschillen de procedures van tempel tot tempel door de grootte van de tempel en het aantal tempelbezoekers.1

Frederik E. Brandenburg (2021-2024)

(Artikel in Church News van 4 maart 2021)

“Frederik Erwin Brandenburg, 65, wijk Hengelo, ring Apeldoorn, geroepen als president van de Den Haag Nederland Tempel, als opvolger van president Hendrik Dorenbosch. De vrouw van president Brandenburg, Yvonne Maria Brandenburg-Hoek, zal als tempelmater dienen als opvolgster van zuster Judith R. Dorenbosch. President Brandenburg is raadgever in het tempelpresidium en voormalig ringpresident, raadgever in een bisschap, gemeentepresident en raadgever in een quorumpresidium ouderlingen. Gepensioneerd strategisch adviseur bij een waterschap, geboren in Almelo, Nederland, als zoon van Henri Paul Brandenburg en Carmen Sylvia von Barnau Sijthoff.

Zuster Brandenburg is assistent-mater van de tempel en een voormalig ZHV-presidente van de ring en wijk, raadgeefster in het ZHV-presidium van de ring en jeugdwerkpresidente van de wijk. Ze werd geboren in Groningen, Nederland, als dochter van Adrianus Johannes Hoek en Minke van Dijk.”

Als raadgevers van president Brandenburg zijn Jo Buysse uit de wijk Sint-Niklaas en Noel Jensen uit de wijk Zoetermeer geroepen.

Hendrik Dorenbosch (2018-2021)

(Artikel in Church News van 23 april 2018)

“Hendrik Dorenbosch, 69, 1e wijk River Ridge, ring River Ridge South Jordan (Utah), geroepen als president van de Den Haag Nederland Tempel, als opvolger van president Marvin R. Van Dam. De vrouw van president Dorenbosch, Judith Rahel Cieslak Dorenbosch, zal dienen als tempelmater, als opvolgster van zuster Sandra R. Van Dam. Hij is een kerkwerkzendeling en quorumadviseur diakenen en voormalig zendingspresident Trinidad Port of Spain, raadgever in het tempelpresidium Jordan River Utah, ringpresident, bisschop en hogeraadslid. Parttime verkoopmanager van een vloerbedekkingsbedrijf, geboren in Leeuwarden, Nederland, als zoon van Cornelis en Anna Dorenbosch.

Zuster Dorenbosch is een kerkwerkzendeling en een jeugdwerklerares. Ze diende met haar man toen hij het Zendingsgebied Trinidad Port of Spain presideerde en is voormalig assistent-mater van de Jordan River (Utah-tempel), jongevrouwenadviseur van de ring, wijk ZHV-presidente en raadgeefster in een jongevrouwenpresidium. Geboren in Bremen-Vegesack, Duitsland, als dochter van Hyrum Jafeth en Ruth Magdalena Cieslak.”

Als raadgevers van president Dorenbosch dienden Gerrit Muurling uit de wijk Haarlem, Nicolaas van Wermeskerken uit de wijk Rotterdam 2 en Frederik E. Brandenburg uit de wijk Hengelo.

 

Marvin R. Van Dam (2015-2018)

(Artikel in Church News van 8 juli 2015)

“Marvin Reed Van Dam, 72, wijk Olympus 7, ring Salt Lake Olympus, geroepen als president van de Den Haag Nederland Tempel, als opvolger van president Christiaan H. Kleijweg. De vrouw van president Van Dam, Sandra Jean Rabiger Van Dam, zal dienen als tempelmater, als opvolgster van zuster Marianne Kleijweg-Jongkees. Hij dient als voltijdzendeling en gemeentepresident in het zendingsgebied België-Nederland. Hij was president van het Zendingsgebied Nederland Amsterdam, raadgever van een ringpresident, bisschop, hogeraadslid en ringjongemannenpresident. Gepensioneerd directeur Temporal Affairs voor de kerk, geboren in Paso Robles, Californië, als zoon van Donovan Herbert en Ada Strong Van Dam.

Zuster Van Dam dient als voltijdzendelinge en roepingen in het jeugdwerk en de muziek. Ze diende samen met haar man toen hij het Zendingsgebied Nederland Amsterdam presideerde. Ze is ook wijk ZHV-presidente en jongevrouwenpresidente geweest. Ze werd geboren in Salt Lake City, Utah, als dochter van Edward Elmer en June Arvilla Rabiger.”

Christiaan H. Kleiweg (2011-2015)

(Artikel in Church News van 7 mei 2011)

“Christiaan Hugo Kleijweg, 61, wijk Leiden, Ring Den Haag Nederland, is geroepen als president van de Den Haag Nederland Tempel, en volgt President Jacob J. Van Ry op. President Kleijweg’s vrouw, Marianne Kleijweg-Jongkees, zal als tempelmater dienen. Vervuld momenteel een opdracht om centra voor jonge alleenstaande volwassenen op te richten in het Gebied Europa, en heeft voorheen gediend als een gebiedszeventiger, ringpresident, hogeraadslid, bisschop en gemeentepresident. Van beroep onroerend goed manager, hij werd geboren in Den Haag, Nederland, als zoon van Christiaan H. Kleijweg en Catharina W. van den Berg.

Zuster Kleijweg dient momenteel als leerkracht in de zustershulpvereniging, en heeft voorheen gediend als presidente van de zusterhulpvereniging in een ring en een wijk, jongevrouwenpresidente en jeugdwerkpresidente. Zij is geboren in Bussum, Nederland, als dochter van J. Paul Jongkees en Gwendoline R. Bassett.”

Als raadgevers van president Kleijweg dienden Roger Gfeller uit de wijk Zoetermeer en Jan N. Prins uit de wijk Leiden.

Jacob J. Van Ry (2008-2011)

(Artikel in Church News van 19 juli 2008)

“Jacob John Van Ry, 76, 12e wijk East Mill Creek, ring Salt Lake East Millcreek North, die geroepen is als president van de Den Haag Nederland Tempel, volgt president Marcus Reijnders op. President Van Ry’s vrouw, Cherie Weight Van Ry, zal dienen als tempelmater. President Van Ry, die onlangs ontheven werd als bisschop in Nederland, heeft voorheen gediend als president van het zendingsgebied Amsterdam Nederland, ringpresident, ringzendingspresident, hogeraadslid, raadgever van een bisschop en leraar evangelieleer. Hij is een gepensioneerde executive vice president van Merit Medical Systems, Inc. in Europa; hij werd geboren in Salt Lake City, Utah als zoon van Cornelius Van Ry en Hendrica Swart.

Zuster Van Ry diende met haar man toen hij presideerde over het zendingsgebied Amsterdam Nederland en als jongevrouwenpresidente in een wijk, jeugdwerkpresidente en raadgeefster in een wijk, wijkmuziekleider en als een raadgeefster in een presidium van de zustershulpvereniging in een ring en een wijk. Zij werd geboren in Hurricane, Utah als dochter van Ormon Ralph en Fern Amelia Weight.”

Als raadgevers van president Van Ry dienden Willem A.A. Mooij uit de gemeente Emmen, Gerrit Muurling uit de wijk Haarlem en Roger Gfeller uit de wijk Zoetermeer.

Marc Reijnders (2005-2008)

(Artikel in Church News van 20 augustus 2005)

“Marcus Reijnders, 57, uit de wijk Haarlem, ring Den Haag Nederland, die geroepen is als president van de Den Haag Nederland Tempel, volgt President Anne Hulleman op. President Reijnders’ vrouw, Cornelia J. Reijnders-Enzlin, zal dienen als tempelmater. President Reijnders, een raadgever van de tempelpresident, is een voormalig hogeraadslid, bisschop, raadgever van een bisschop en jongemannenpresident. Hij is een gepensioneerde bedrijfsarts. Hij werd geboren in Amsterdam, Nederland als zoon van Carolus Reijnders en Cornelia E. M. Spillekom.

Zuster Reijnders, een assistente van de tempelmater, is een voormalige jongevrouwen- en jeugdwerkpresidente in een wijk, raadgeefster van een presidente van de zustershulpvereniging in een wijk en seminarieleerkracht. Zij werd geboren in Den Haag, Nederland als dochter van Cornelis Enzlin en Cornelia M. van der Laan.”

Als raadgevers van president Reijnders dienden Leonardus M. Westra uit de wijk Amersfoort, Charles MacLean uit de wijk Breda en Willem A.A. Mooij uit de gemeente Emmen.

Anne Hulleman (2002-2005)

(Artikel in Church News van 24 augustus 2002)

“Anne Hulleman, 64, wijk Apeldoorn, ring Apeldoorn Nederland, is geroepen als de president van de nieuwe Den Haag Nederland Tempel die op 8 september 2002 zal worden ingewijd. President Hulleman’s vrouw, Elizabeth Johanna Hulleman-Boks, zal dienen als tempelmater. President Hulleman diende als ringpresident en raadgever, raadgever van een zendingspresident, raadgever van een districtspresident en als gemeentepresident en tempelwerker. Hij is een gepensioneerde projectleider van een ingenieurs’ adviesbureau. Hij werd geboren in Apeldoorn, Nederland als zoon van Cornelis Hulleman en Sika Atsma.

Zuster Hulleman heeft gediend als presidente van de zustershulpvereniging in een ring, jongevrouwenpresidente, jeugwerk- en jongevrouwenpresidente in een district en leerkracht. Zij vervulden een zending in het zendingsgebied Amsterdam Nederland in 1996-97. Zij werd geboren in Apeldoorn, Nederland als dochter van Johannes Boks en Elizabeth van Mossel.”

Als raadgevers van president Hulleman dienden Petrus J. Jansen uit de wijk Den Haag, Willem Vernes uit de gemeente Dordrecht, Paulus M. van ‘t Schip uit de gemeente Heerenveen en Marcus Reijnders uit de wijk Haarlem.

Voetnoten

  1. Encyclopedia of Mormonism, deel 4, 1445.
Google Translator »