Ga naar de inhoud
Home » Den Haagtempel » Symboliek » Kantelen

Kantelen

Kantelen

Net als bij de grote Salt Lake tempel beschikt de Den Haagtempel over symbolische kantelen, namelijk in de hoeken en in de vorm van doorlopende zuilen aan weerszijde van de middelste ramen.

Deze rechtopstaande elementen werden in de Middeleeuwen gebruikt als onderdeel van de borstwering van een verdedigingswerk zoals we dat zien bij een kasteel of ander versterkt huis.

Symbool van een schatplaats

Dit opvallende architectonische detail geeft de tempel een defensief karakter dat men in eerste instantie wellicht niet van een huis van God verwacht. 

De tempel is echter een heilige plaats die bij uitstek geschikt is om voor zichzelf “een schat in de hemel te verzamelen, ja, die eeuwig is en niet verwelkt” (Helaman 5:8).

Symbool van een schuilplaats

Sprekend over de tempel op de berg Zion lezen we in Psalmen: “God doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht. Want zie, koningen kwamen bijeen, zij trokken gezamenlijk op; zodra zij het zagen, stonden zij ontzet, werden verschrikt, vluchtten weg” (Psalmen 48:4-6). 

En ook: “Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen” (Psalmen 61:4-5). Het gebruik van het begrip tent in deze context is een evidente beeldspraak voor het huis des Heren. 

Google Translator »