Ga naar de inhoud
Home » Tempels » Toename van tempels

Toename van tempels

Kirtland Ohio Tempel

Een historische terugblik

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd in 1830 in de staat New York opgericht.

De eerste tempels werden gebouwd in Kirtland, Ohio (1836) en Nauvoo, Illinois (1844). Met de verhuizing van de kerk naar het Westen ontstonden wat president Russell M. Nelson de ‘pionierstempels’ in Utah noemde – St. George, Logan, Manti en Salt Lake City.

De Alberta-tempel (later omgedoopt tot de Cardston Alberta-tempel), ingewijd in 1923, was de eerste tempel buiten de Verenigde Staten en haar territoria.

Colonia Juárez Chihuahua Mexico Tempel

Tegen het eind van de 20e eeuw

Ten tijde van de algemene aprilconferentie in 1998 had de kerk 51 tempels in bedrijf – met nog eens 17 tempels aangekondigd of in aanbouw. Een totaal van 68 tempels.

Tijdens zijn slotopmerkingen kondigde president Gordon B. Hinckley plannen aan voor dertig extra tempels – waarvan vele met een kleinere afmeting. Tijdens de conferentie werden geen locaties bekendgemaakt – alleen het getal ’30’, totdat hij het aantal verhoogde: “Ik denk dat we er maar beter twee kunnen toevoegen om er tegen het einde van de eeuw een even aantal van 100 van te maken, zijnde 2000 jaar sinds de komst van onze Heer en Heiland Jezus Christus in het vlees.”1

Rome Italië Tempel

Tempels in de 21e eeuw

Sinds het jaar 2000 zijn er nog eens ruim 70 tempels in bedrijf genomen.

In de afgelopen twee decennia heeft de kerk jaarlijks drie tempels per jaar ingewijd. Naast de 173 tempels die in bedrijf zijn, zijn er 53 in aanbouw en nog eens 74 aangekondigd. Die groei zal in versneld tempo voortgezet worden. 

Het is de grootste prioriteit van de kerk om de zegeningen van de tempel aan alle mensen wereldwijd beschikbaar te maken. Uiteindelijk zullen tempels de aarde bedekken.

Toename van tempels sinds de herstelling van de kerk

No Data Found

* De oorspronkelijke tempels van Kirtland, Ohio (1836) en Nauvoo, Illinois (1844) zijn niet in de grafiek meegenomen. De Kirtland tempel is niet langer in handen van de kerk en de oorspronkelijke tempel in Nauvoo werd vernietigd, maar herbouwd in 2002.

Voetnoten

  1. Gordon. B. Hinckley, 'New Temples to Provide ‘Crowning Blessings’ of the Gospel,' Ensign, mei 1998.
Google Translator »