Ga naar de inhoud
Home » Tempels

Tempels

Parthenon op de Acropolis in Athene, Griekenland

Tempels?

De meeste westerlingen zullen bij het woord tempel denken aan een religieus gebouw uit de oudheid of uit een exotisch land.

We kennen natuurlijk kerkgebouwen, synagogen en moskeeën. Maar bij tempels denken we al snel aan Griekse of Romeinse ruïnes en mystieke gebouwen in Azië of Zuid- en Midden-Amerika. En gelovige christenen herinneren zich wellicht ook nog een Bijbelse setting.

Het online Van Dale woordenboek definieert een tempel als volgt:

tem·pel (demmeervoud: tempelstempelen)
aan de god of goden gewijd gebouw met beelden en altaar

In het algemeen kunnen we stellen dat een tempel een gewijde plaats van een godheid is, letterlijk een huis van God. 

Bekende tempels wereldwijd

Om het geheugen wat op te frissen zetten we een aantal vermaarde tempels op een rij.

Tempels zijn te vinden in alle werelddelen en in alle tijdperken. Blijkbaar hebben gewijde plaatsen iets universeels dat plaats en tijd overschrijdt.

Opvallend is dat ze vaak hoger gelegen zijn, een betekenisvolle ligging hebben ten aanzien van de vier windstreken, het middelpunt van een beschaving vormen, mystieke kennis herbergen, veel symboliek bevatten, over een altaar beschikken, een kosmisch centrum of schaalmodel van het universum voorstellen en als ontmoetingsplaats met de godheid dienen. 

Tempels zijn een verbinding tussen hemel en aarde, goden en mensen, levenden en doden, tijd en eeuwigheid.

5/5
Naar de tempel gaan is voor de zuivering van de ziel.

Mohandas Gandhi (1869-1948)
Grote ziel
5/5
De tempelklok stopt, maar ik hoor nog steeds het geluid uit de bloemen komen.
Matsuo Bashō (1644-1694)
Haiku meester
5/5
Wat je in de tempel voelt, is een indicatie van hoe je je in je leven wilt voelen.
Neil L. Andersen (1951)
Hedendaagse apostel
Google Translator »