Ga naar de inhoud
Home » Den Haagtempel » Symboliek » Engel Moroni

Engel Moroni

Symbool van de verkondiging van de herstelling

Voor heiligen der laatste dagen symboliseert het beeld van de engel Moroni op de tempels de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen.

Het beeld vertegenwoordigt de engel in Johannes’ visioen in het Nieuwe Testament: “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie” (Openbaringen 14:6).

Het is passend dat Moroni die Bijbelse boodschapper belichaamt aangezien hij de profeet Joseph Smith leidde naar de gouden platen waarvan het Boek van Mormon, dat eveneens een getuige van Jezus Christus is, vertaald zou worden.

Symbool van de aankondiging van de Tweede Komst

Verder is de engel Moroni ook een heraut van de Tweede Komst: “want de Zoon des Mensen zal komen en Hij zal zijn engelen voor Zich uit zenden met luid bazuingeschal, en zij zullen de overigen van zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken” (Matteüs naar Joseph Smith 1:37).

The Second Coming, schilderij van Joseph Harry Anderson (1906-1996)
Google Translator »