Ga naar de inhoud
Home » Heilige grond

Heilige grond

Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. (Exodus 3:5)


Het oudtestamentische boek Exodus bevat het verslag van God die tot Mozes sprak vanuit een voortdurend brandende braamstruik:

“En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.
En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd.
Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt.
Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, [hier] ben ik!
En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond” (Exodus 3:1-5).

Een Nederlands tempelwerkersechtpaar reed op een zondagmiddag in de zomer naar de tempel om van de tuinen te genieten. Terwijl ze langs de voorkant van de tempel liepen, zagen ze een vreemdeling op blote voeten op het gras zitten die de tempel schilderde. Ze gingen naar hem toe om zichzelf voor te stellen en naar zijn werk te kijken. Hij vroeg, kijkend naar hun schoenen, of ze die niet moesten uittrekken – aangezien ze op heilige grond stonden. Het paar zag toen de schoenen van de vreemdeling op de stoep staan.

“Daarom, sta op heilige plaatsen en word niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag van de Heer komt” (LV 87:8).

Google Translator »