Ga naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de eigenaar van deze website ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet garandeert worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade of hinder als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover de eigenaar van deze website geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar deze site. De eigenaar waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke sites. Noch impliceert dit de goedkeuring of betrokkenheid van de eigenaar, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de eigenaar.

Google Translator »