Ga naar de inhoud
Home » Kennisbank » FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen over tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Wat is het verschil tussen een kerkgebouw en een tempel ?

Gewone kerkgebouwen worden gebruikt voor erediensten op zondag en doordeweekse activiteiten voor jeugdgroepen, sociale bijeenkomsten, serviceprojecten en sportevenementen. Ze zijn open voor het grote publiek en bezoekers zijn van harte welkom om te komen kijken of respectvol deel te nemen.

Tempels zijn anders. Het zijn speciale plaatsen van aanbidding waar leden van de kerk meer leren over het evangelie van Jezus Christus en deelnemen aan heilige ceremonies. Tempels zijn niet open op zondag, zodat leden hun plaatselijke gemeenten kunnen bezoeken.

Wat is een tempel ?

Voor trouwe leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een tempel de heiligste plaats van aanbidding op aarde – het is letterlijk het huis van de Heer. Het is een plek apart van de rest van de wereld waar leden dichter tot God kunnen naderen.

Hedendaagse tempels zijn opgedragen aan de Heer en hebben soortgelijke doeleinden als bijbelse tempels. Het zijn plaatsen van rust, inspiratie en leren. In tempels worden heilige ceremonies zoals huwelijken uitgevoerd. Deze ceremonies worden verordeningen genoemd.

Alles in de tempel wijst ons op onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, die de Heiland van de wereld is. In de tempel leren we meer over Hem en hoe we zijn perfecte voorbeeld kunnen volgen.

Waarom bouwt de kerk tempels ?

In de Schriften staat dat God vaak bepaalde plaatsen heeft uitgekozen voor speciale doeleinden. Een voorbeeld is de hof van Eden, waar Hij met Adam en Eva communiceerde. Profeten zoals Noach en Abraham bouwden altaren voor heilige ceremonies. De Heer sprak met Mozes op de berg Sinaï. Petrus, Jakobus en Johannes vergezelden Jezus op de berg van verheerlijking. Dit zijn allemaal heilige plaatsen.

Vanaf de tijd van het Oude Testament heeft de Heer zijn volk geboden om tempels te bouwen waar Hij hen kan onderwijzen en zegenen. Zo gebood de Heer Mozes en de Israëlieten bijvoorbeeld om een ​​tabernakel te bouwen – een tent die 40 jaar lang dienst deed als ‘draagbare tempel’ (Exodus 26, 27, 40:35). Een van de bekendste tempels werd bijna duizend jaar voor de geboorte van Jezus Christus door koning Salomo gebouwd.

Vanaf dat hij nog maar een jongen was, bezocht Jezus Christus vaak de tempel van Herodes in Jeruzalem. Na de dood van Jezus Christus en zijn apostelen en de vernietiging van de tempels in Jeruzalem en elders, waren er eeuwenlang geen toegewijde tempels op aarde. Toen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 1830 door de profeet Joseph Smith op aarde werd hersteld, werd de bouw van tempels hervat. De eerste hedendaagse tempel werd in 1836 in Kirtland, Ohio gebouwd.

Wat gebeurt er precies in een tempel ?

Tempels zijn plaatsen van eerbiedige aanbidding waar leden ernaar streven om met God te communiceren. De leden krijgen belangrijke evangeliewaarheden onderwezen, zoals het plan van geluk dat onze hemelse Vader biedt, de verzoening van Jezus Christus, de goddelijke aard van elke persoon en de grote zegeningen die aan alle kinderen van God worden gegeven. Het belangrijkste doel van tempels is dat leden deelnemen aan heilige ceremonies die geworteld zijn in het evangelie van Jezus Christus.

Zijn de rituelen in de tempel geheim ?

De rituelen in de tempel zijn niet geheim, maar heilig. 

 

De heiligheid van tempels is te zien in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In het Oude Testament liet Mozes de kinderen van Israël de Tabernakel, een  draagbare tempel, met zich meedragen terwijl ze door de woestijn zwierven. Koning Salomo bouwde en wijdde de grote tempel die in 586 v.Chr. door de Babyloniërs werd verwoest. Het werd herbouwd en later aanzienlijk uitgebreid, maar opnieuw vernietigd door de Romeinen in 70 na Christus. De grote westelijke muur, bekend als de Klaagmuur, is nog steeds te zien in Jeruzalem vandaag, en zelfs na millennia, blijft het een heilige plaats voor joden.

 

Het Nieuwe Testament beschrijft hoe Jezus Christus de tempel reinigde toen de heiligheid ervan werd geschonden door mensen die de hoven als een gemeenschappelijke markt gebruikten.

Hoe ziet een tempel er van binnen uit ?

In tegenstelling tot andere grote kerkgebouwen of kathedralen is er geen grote hal of specifiek gedeelte dat als heiligdom dient, aangezien de hele tempel  als heilig wordt beschouwd. In plaats daarvan bevatten tempels een verscheidenheid aan ruimtes die ontworpen zijn voor bepaalde functies, zoals huwelijken, dopen en godsdienstige instructiediensten.

 

Deelnemers kleden zich om in eenvoudige, bescheiden, witte kleding voordat ze deelnemen aan tempelceremonies. De witte tempelkleding symboliseert zuiverheid, gelijkheid en eerbied.

Waarom zijn alle tempels niet exact hetzelfde ?

Net als de tabernakel van Mozes in de woestijn in bepaalde opzichten verschilde van de tempel die Salomon bouwde, zijn er ook uiterlijke verschillen in hedendaagse tempels. Er zijn echter universele kenmerken die de grenzen van de tijd overschrijden en die alle tempels met elkaar gemeen hebben.

 

Uiterlijke symbolische verschillen spelen vaak in op de specifieke locatie van een tempel, maar dienen altijd om het begrip van evangeliewaarheden te verdiepen.

Waarom is de bouw van tempels zo kostbaar ?

Sommigen vragen zich af waarom de Heer zijn volk zowel vroeger als nu geboden heeft kostbare tempels te bouwen terwijl velen over de hele wereld zo weinig hebben.

In het Nieuwe Testament stelden de discipelen van Christus een soortgelijke vraag. Een vrouw zalfde de Heer met kostbare narduszalf. De discipelen van Christus klaagden: “Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.” (Markus 14:4-5)

Maar Jezus zei: “Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd.” (Markus 14:6-7)

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bouwt op het gebod van de Heer tempels én geeft jaarlijks tientallen miljoenen uit om te zorgen voor noodlijdenden over de gehele wereld.

Is de tempel te bezichtigen ?

Wanneer een tempel wordt gebouwd, wordt er na oplevering altijd enkele weken een Open Huis georganiseerd voor openbare rondleidingen. Deze dagen worden doorgaans door tienduizenden belangstellenden bezocht waarbij alle ruimten bekeken kunnen worden.

 

Eenmaal ingewijd, is het bezoek aan tempels voorbehouden aan getrouwe leden van de kerk die bereid zijn heilige verbonden met God  te sluiten. Het prachtige terrein rond de tempel blijft echter open voor het publiek).

Google Translator »