Ga naar de inhoud
Home » Tooltips

Tooltips

Neal A. Maxwell

Neal Ash Maxwell (1926-2004) was een Apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Dennis B. Neuenschwander

Dennis Bramwell Neuenschwander (1939) is een emeritus algemene autoriteit van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij diende van 1991 tot 2008 in de Quorums van Zeventig.

Numeri 25:13

Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan.

Leer en Verbonden 130:20-21

Er is een wet vóór de grondlegging van deze wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond — en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond.

Abraham 3:22-23

De Heer nu had mij, Abraham, de intelligenties getoond die waren georganiseerd eer de wereld was; en onder al dezen waren er velen van de edelen en groten; en God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en… Lees verder »Abraham 3:22-23

Bruce R. McConkie

Bruce Redd McConkie (1915-1985) was een lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Abraham 3:26

en aan hen die hun eerste staat behouden, zal worden toegevoegd; en zij die hun eerste staat niet behouden, zullen geen heerlijkheid hebben in hetzelfde koninkrijk met hen die hun eerste staat behouden; en zij die hun tweede staat behouden, op hun hoofd zal heerlijkheid… Lees verder »Abraham 3:26

Judas 1:6

En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

Google Translator »