Over

Missie

Deze website is een handreiking om meer inzicht over de externe symboliek van de Den Haag Nederland tempel te bieden. Aangevuld met interessante en praktische informatie.

Dit is een particuliere website die niet gelieerd is aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt geheel bij de auteur.