Symboliek

Symboliek

Architectuur

De Den Haag tempel behoort tot de reeks ‘kleinere tempels’ die sinds de introductie tijdens de algemene conferentie van de Kerk in oktober 1997 is gebouwd. En hoewel de indeling of het grondplan van deze tempels, naar het concept van de toenmalige president van de Kerk Gordon B. Hinckley, min of meer identiek is, valt het unieke moderne uiterlijk van de Den Haag tempel ten opzichte van de andere kleine tempels op. In plaats van veel uiterlijke ornamenten, oogt de Nederlandse tempel minimalistisch.

Hoewel dit in eerste instantie een versobering lijkt – omdat men wellicht rekening heeft gehouden met bepaalde ontwerpvoorschriften van de plaatselijke overheid of de nuchtere instelling van de Nederlanders – doet het aan symbolische kracht of essentiële functionaliteit niets af.

Lees verder
Sterker nog, de Den Haag tempel beschikt over fascinerende uiterlijke kenmerken die bij sommige andere tempels ontbreken. Zuilen aan weerszijde van de ingang bijvoorbeeld, kantelen en een fontein zijn slechts enkele opvallende architectonische elementen met grote symbolische betekenis.

In het neoklassieke ontwerp van de Den Haag tempel is bovendien bewust gekozen voor sterke verticale accenten rond de symbolische driedeling van de raampartijen. De toren is een heldere voortzetting van de gevelritmiek die eindigt met het beeld van de engel Moroni. In de gevels is bovendien een symbolische horizontale geleding aangebracht door aangelijmde neusjes aan de gevelelementen.

Materialen

Net als in Bijbelse tijden kenmerkt de tempel zich door de toepassing van hoogwaardige materialen. President Hinckley verklaarde: “We proberen overal op de wereld dusdanig en op die plaatsen te bouwen dat die huizen van de Heer ook tijdens het duizendjarige rijk nog aan hun doel zullen beantwoorden” (De Ster, juli 1997, p. 4). 

Zo werden de buitengevels van de Den Haag tempel voorzien van duurzaam graniet. Het betreft een wit natuursteen uit Sardinië, Bianca Sardo of Olympia White genaamd, dat ook werd gebruikt voor de tempels van Boston Massachusetts, Preston Engeland, Helsinki Finland en Perth Australië. Dit graniet werd zowel voor de Den Haag als de Helsinki tempel geleverd door Dekker Natuursteen uit Loosdrecht. 

Ter versteviging van het bouwwerk werd een “onderhuidse” staalconstructie aangebracht door De Nijborg Staalbouw uit Renswoude. Ook de binnenafwerking van de Den Haag tempel is kwalitatief zeer hoogwaardig door de toepassing van marmer en kersenhout. Veel fijn afbouwtimmerwerk is door Merwede Interior, een business unit van Merwede Shipyard (nu IHC Royal uit Kinderdijk), verzorgd. 

Bijzonder zijn ook de in Duitsland vervaardigde metershoge glas-in-loodramen die geplaatst werden tussen dubbel glas. In deze ramen is in overeenstemming met het neoklassieke karakter van het totale ontwerp van de tempel een gestileerde boom des levens te herkennen. 

De zeer grote voordeur aan de oostzijde is, zoals dit een tempel betaamt, geheel bekleed met rood koper en voorzien van een massief bronzen deurgreep.

3D Model van Brian Olson

Ten tijde van de bouw van de Den Haag tempel was F. Keith Stepan de managing director van de Temple Construction Department en kerkarchitect Hanno Luschin de projectleider. Albert T. van Eerden van het gelijknamige architectenbureau Meijer en Van Eerden te Zoetermeer kreeg opdracht om “voor dit heilige gebouw zeer duurzame materialen uit te zoeken, een perfecte detaillering te realiseren en een vlekkeloze uitvoering te verzorgen.” Vanuit Salt Lake City werd Jay Springer als aannemer aangewezen voor de begeleiding van het geheel. 

Peritas Bouwkosten Adviseurs uit Waddinxveen maakte daartoe een bouwkostenraming en bepaalde de aanneemsom voor de aannemer. Vervolgens werd HBG Utiliteitsbouw van de Hollandsche Beton Groep nv te Rijswijk als aannemer gecontracteerd. Laatstgenoemde is intussen overgenomen door de Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik. 

Alle technische installaties werden tot slot door Van Dorp Installaties uit Zoetermeer bovenin de tempel weggewerkt, boven de houten tussenvloeren.

Bijzondere kenmerken

Voor zover bekend is de Den Haag tempel de enige tempel die zich onder de zeespiegel bevindt. Voor de versteviging van de fundering zijn betonnen heipalen met een lengte van 20 meter gebruikt. Heipalen zijn ook gebruikt voor de Hongkong China tempel die acht verdiepingen hoog is. 

Bijzonder is ook dat zich onderin de tempel een garage bevindt. Deze garage biedt parkeerruimte voor 48 auto’s. Andere tempels met een ondergrondse autogarage zijn o.a. Tokyo Japan, Hong Kong China, New York Manhattan en Brisbane Australië.

Wat is een symbool?

Een symbool kan omschreven worden als een zichtbaar teken of tastbaar voorwerp dat een geestelijke waarheid of een abstract concept weerspiegelt.

In evangeliesymboliek gebruikt de Heer fysieke of tijdelijke voorwerpen en tekens om geestelijke of eeuwige waarheden te onderwijzen. Bij het instellen van het Avondmaal, bijvoorbeeld, gebruikte Christus brood en wijn als symbolen of zinnebeelden van zijn lichaam en bloed waarmee Hij op zijn zoenoffer wees. Het unieke van een symbool is dat het meerdere en diepere betekenissen kan hebben en dus een heel spectrum aan inzichten kan weergeven. 

Symbolen zijn de tijdloze en universele taal, waarvoor God in zijn wijsheid gekozen heeft, om zijn evangelie in te verkondigen en van zijn Zoon te getuigen. Zij zijn de taal van de Schriften, de taal van openbaring, de taal van de Geest, de taal van het geloof. Ze zijn een taal waarin alle evangelieverbonden en heilsverordeningen zijn geopenbaard. Ze zijn een middel waarmee we begrip en expressie verrijken, verdiepen en verbeteren. Ze stellen ons in staat om visuele en conceptuele vorm te geven aan ideeën en gevoelens die anders de kracht van woorden kunnen trotseren. Symbolen voeren ons verder dan de taal van woorden, en verlenen ons een welsprekendheid in de expressie van gevoelens. … Om geletterd zijn in de dingen van de Geest betekent om vloeiend te zijn in de taal van symbolen.(Gospel Symbols, [Bookcraft, Inc., 1985], p. 1-2).

Joseph Fielding McConkie

Professor Ancient Scripture van de Brigham Young University (BYU) en auteur

De tempel zelf wordt een symbool. Als u wel eens ’s avonds een tempel hebt gezien, helemaal verlicht, dan weet u hoe indrukwekkend dat kan zijn. Het huis des Heren, badend in het licht, duidelijk uitkomend in het duister, wordt een symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in geestelijke duisternis. (The Holy Temple, [Salt Lake City: Deseret Book, 2007], p. 48).

Boyd K. Packer

Apostel

Russell M. Nelson

Zijn manier is anders dan die van anderen. Zijn manier is oud en vol symboliek. We kunnen veel leren als we overwegen wat ieder symbool betekent. De leringen in de tempel zijn eenvoudig en prachtig. Ze worden door nederige mensen begrepen en prikkelen het verstand van de intelligentste mensen.

Mozes 6:63

En zie, alle dingen hebben hun gelijkenis, en alle dingen worden geschapen en gemaakt om van Mij te getuigen, zowel dingen die stoffelijk zijn, als dingen die geestelijk zijn; dingen die boven in de hemelen zijn en dingen die op de aarde zijn en dingen die in de aarde zijn en dingen die onder de aarde zijn, zowel boven als onder: alle dingen getuigen van Mij.

Leer en Verbonden 88:119

Organiseer u; bereid alle nodige dingen voor; en vestig een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God.