“Tempelpresidenten en hun echtgenotes die als maters dienen worden doorgaans voor drie jaar aan bepaalde HLD tempels door het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toegewezen. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de geestelijke toon van de tempel zetten, het verrichten van heilige ceremoniën en de verordeningen daarin overzien en de materiële faciliteit overzien. Hoewel instructies en verordeningen in alle tempels hetzelfde zijn, verschillen de procedures van tempel tot tempel door de grootte van de tempel en het aantal tempelbezoekers.” (David H. Yarn, Jr, en Marilyn S. Yarn, “Temple President and Matron,” Encyclopedia of Mormonism, Daniel H. Ludlow, ed., 5 vols. [1992], p. 4:1445-1446).

Hendrik Dorenbosch (2018-heden)

(Artikel in Church News van 23 april 2018)

“Hendrik Dorenbosch, 69, River Ridge 1e Ward, South Jordan, Utah River Ridge Stake, is geroepen als president van Den Haag Nederland Tempel, en volgt president Marvin R. Van Dam op. De echtgenote van president Dorenbosch, Judith Rahel Cieslak Dorenbosch, zal als tempelmater dienen, en volgt  zuster Sandra R. Van Dam op. Hij is een diakenenquorumadviseur en een voormalige zendingspresident van de Trinidad Port of Spain Zending, raadgever in het tempelpresidium van de Jordan River Utah Tempel, ringpresident, bisschop en hogeraadslid. Part-time sales manager van een vloerbedekkingsbedrijf. Hij werd geboren in Leeuwarden, Nederland als zoon van Cornelis en Anna Dorenbosch.

Zuster Dorenbosch is een Church-service zendeling in de kerk en jeugdwerkleerkracht. Ze diende samen met haar man toen hij de Trinidad Port of Spain Zending presideerde en is een voormalige assistent-mater van de Jordan River Utah-tempel, raadgeefster in een ring jongevrouwenpresidium, wijk ZHV-presidente en raadgeefster in een jongevrouwenpresidium. Geboren in Bremen-Vegesack, Duitsland als dochter van Hyrum Japheth en Ruth Magdalena Cieslak.”

Als raadgevers werden Gerrit Muurling uit de wijk Haarlem en Jacques A. Rumes uit de wijk Sint-Niklaas geroepen.

Marvin R. VanDam (2015-heden)

(Artikel in Church News van 8 juli 2015)

1561006“Marvin Reed Van Dam, 72, wijk Olympus 7th, ring Salt Lake Olympus, is geroepen als president van de Den Haag Nederland Tempel, en volgt President Christiaan H. Kleijweg op. President Van Dam’s vrouw, Sandra Jean Rabiger Van Dam, zal als tempelmater dienen en volgt zuster Marianne Kleijweg-Jongkees op. Hij dient als voltijdzendeling en gemeentepresident in het Zendingsgebied België-Nederland. Hij heeft gediend als president van het Zendingsgebied Nederland Amsterdam, raadgever van een ringpresident, bisschop, hogeraadslid en ring jongemannenpresident. Gepensioneerd directeur temporal affairs voor de Kerk, geboren in Paso Robles, Californië als zoon van Donovan Herbert en Ada Strong Van Dam.

Zuster Van Dam dient als voltijdzendelinge en in het jeugdwerk en muzikale roepingen van een gemeente. Zij diende met haar man toen hij het Zendingsgebied Nederland Amsterdam presideerde. Zij heeft ook gediend als wijk ZHV presidente en jongevrouwenpresidente. Zij is geboren in Salt Lake City, Utah als dochter van Edward Elmer en June Arvilla Rabiger.

Als raadgevers van president VanDam werden De Nijs uit de wijk Amsterdam en Luc Leman uit de gemeente Kortrijk geroepen.

Christiaan H. Kleiweg (2011-2015)

(Artikel in Church News van 7 mei 2011)

kleijweg“Christiaan Hugo Kleijweg, 61, wijk Leiden, ring Den Haag Nederland, is geroepen als president van de Den Haag Nederland Tempel, en volgt President Jacob J. Van Ry op. President Kleijweg’s vrouw, Marianne Kleijweg-Jongkees, zal als tempelmater dienen. Vervuld momenteel een opdracht om centra voor jonge alleenstaande volwassenen op te richten in het Gebied Europa, en heeft voorheen gediend als een gebiedszeventiger, ringpresident, hogeraadslid, bisschop en gemeentepresident. Van beroep onroerend goed manager, hij werd geboren in Den Haag, Nederland, als zoon van Christiaan H. Kleijweg en Catharina W. van den Berg.

Zuster Kleijweg dient momenteel als leerkracht in de zustershulpvereniging, en heeft voorheen gediend als presidente van de zusterhulpvereniging in een ring en een wijk, jongevrouwenpresidente en jeugdwerkpresidente. Zij is geboren in Bussum, Nederland, als dochter van J. Paul Jongkees en Gwendoline R. Bassett.”

Als raadgevers van president Kleijweg werden Roger Gfeller uit de wijk Zoetermeer en Jan N. Prins uit de wijk Leiden geroepen.

Jacob J. Van Ry (2008-2011)

(Artikel in Church News van 19 juli 2008)

vanry“Jacob John Van Ry, 76, 12e wijk East Mill Creek, ring Salt Lake East Millcreek North, die geroepen is als president van de Den Haag Nederland Tempel, volgt president Marcus Reijnders op. President Van Ry’s vrouw, Cherie Weight Van Ry, zal dienen als tempelmater. President Van Ry, die onlangs ontheven werd als bisschop in Nederland, heeft voorheen gediend als president van het zendingsgebied Amsterdam Nederland, ringpresident, ringzendingspresident, hogeraadslid, raadgever van een bisschop en leraar evangelieleer. Hij is een gepensioneerde executive vice president van Merit Medical Systems, Inc. in Europa; hij werd geboren in Salt Lake City, Utah als zoon van Cornelius Van Ry en Hendrica Swart.

Zuster Van Ry diende met haar man toen hij presideerde over het zendingsgebied Amsterdam Nederland en als jongevrouwenpresidente in een wijk, jeugdwerkpresidente en raadgeefster in een wijk, wijkmuziekleider en als een raadgeefster in een presidium van de zustershulpvereniging in een ring en een wijk. Zij werd geboren in Hurricane, Utah als dochter van Ormon Ralph en Fern Amelia Weight.”

Als raadgevers van president Van Ry dienden Willem A.A. Mooij uit de gemeente Emmen, Gerrit Muurling uit de wijk Haarlem en Roger Gfeller uit de wijk Zoetermeer.

Marc Reijnders (2005-2008)

(Artikel in Church News van 20 augustus 2005)

reijnders“Marcus Reijnders, 57, uit de wijk Haarlem, ring Den Haag Nederland, die geroepen is als president van de Den Haag Nederland Tempel, volgt President Anne Hulleman op. President Reijnders’ vrouw, Cornelia J. Reijnders-Enzlin, zal dienen als tempelmater. President Reijnders, een raadgever van de tempelpresident, is een voormalig hogeraadslid, bisschop, raadgever van een bisschop en jongemannenpresident. Hij is een gepensioneerde bedrijfsarts. Hij werd geboren in Amsterdam, Nederland als zoon van Carolus Reijnders en Cornelia E. M. Spillekom.

Zuster Reijnders, een assistente van de tempelmater, is een voormalige jongevrouwen- en jeugdwerkpresidente in een wijk, raadgeefster van een presidente van de zustershulpvereniging in een wijk en seminarieleerkracht. Zij werd geboren in Den Haag, Nederland als dochter van Cornelis Enzlin en Cornelia M. van der Laan.”

Als raadgevers van president Reijnders dienden Leonardus M. Westra uit de wijk Amersfoort, Charles Mac Lean uit de wijk Breda en Willem A.A. Mooij uit de gemeente Emmen.

Anne Hulleman (2002-2005)

(Artikel in Church News van 24 augustus 2002)

hulleman“Anne Hulleman, 64, wijk Apeldoorn, ring Apeldoorn Nederland, is geroepen als de president van de nieuwe Den Haag Nederland Tempel die op 8 september 2002 zal worden ingewijd. President Hulleman’s vrouw, Elizabeth Johanna Hulleman-Boks, zal dienen als tempelmater. President Hulleman diende als ringpresident en raadgever, raadgever van een zendingspresident, raadgever van een districtspresident en als gemeentepresident en tempelwerker. Hij is een gepensioneerde projectleider van een ingenieurs’ adviesbureau. Hij werd geboren in Apeldoorn, Nederland als zoon van Cornelis Hulleman en Sika Atsma.

Zuster Hulleman heeft gediend als presidente van de zustershulpvereniging in een ring, jongevrouwenpresidente, jeugwerk- en jongevrouwenpresidente in een district en leerkracht. Zij vervulden een zending in het zendingsgebied Amsterdam Nederland in 1996-97. Zij werd geboren in Apeldoorn, Nederland als dochter van Johannes Boks en Elizabeth van Mossel.”

Als raadgevers van president Hulleman dienden Petrus J. Jansen uit de wijk Den Haag, Willem Vernes uit de gemeente Dordrecht, Paulus M. van ‘t Schip uit de gemeente Heerenveen en Marcus Reijnders uit de wijk Haarlem.